ο συγγραφέας Μαξ Βέμπερ

Μαξ Βέμπερ


Ο Max Weber (1864-1920) υπήρξε κορυφαίος κοινωνικός επιστήμονας. Με ευρύτατα θεω­ρητικά ενδιαφέροντα, εκτεινόμενα από την αρχαία ιστορία ώς τα χρηματοοικονομικά, από την κοινωνιολογία της θρησκείας ώς τη φιλοσοφία του δικαίου, από τη σύγχρονη γραφειο­κρατία ώς το πνεύμα της νεωτερικότητας, ο Βέμπερ υπήρξε θεμελιωτής του κλάδου της κοινωνιολογίας, με επιρροή σχεδόν απαράμιλλη. Γνωστότερο έργο του είναι Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, ενώ το magnum opus του είναι το Οικονομία και κοινωνία (ελλ. μτφρ. Θανάσης Γκιούρας, 6 τόμοι, εκδ. Σαββάλα, 2005-11). Από το ΔΩΜΑ κυκλοφορεί το έργο του Η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα (2019).

Μαξ Βέμπερ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


Μετάφραση: Κώστας Κουτσουρέλης